Wymagania dotyczące przesłuchań w konserwatorium

Wymagania repertuarowe według instrumentu

Przesłuchanie muzyczne Merit's Conservatory oceni twoje obecne umiejętności, muzykalność, umiejętność czytania a vista itp.

Studenci powinni przygotować repertuar na najwyższym poziomie, do jakiego czują się komfortowo. Studenci zainteresowani wieloma programami będą musieli przejść przesłuchanie do każdego programu.

Pytania? Skontaktuj się z Autumn Selover pod adresem aselover@meritmusic.org.

Dowiedz się więcej o programie Konserwatorium →

Dowiedz się więcej o przesłuchaniach do Konserwatorium →

Zarejestruj się na przesłuchanie w Konserwatorium →

↓ Znajdź swój instrument i kliknij „+”, aby zobaczyć wymagania przesłuchania. Wymagania są uporządkowane według poziomu zespołu.

A saxophone player during an audition

Orkiestra

ORKIESTRA KAMERALNA – Orkiestra Smyczkowa Konserwatorium jest zespołem na poziomie średniozaawansowanym. Uczy się w nim do 50 uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu, którzy uczęszczają zazwyczaj do klas 5–10. Programowanie obejmuje nowoczesny i tradycyjny repertuar orkiestry smyczkowej.

FILHARMONIKA MERYTORYCZNA – Filharmonia Merit to najlepsze doświadczenie orkiestrowe Merit dla utalentowanych młodych muzyków. W jego skład wchodzi maksymalnie 65 uczniów klas 9–12 zajmujących się instrumentami smyczkowymi, dętymi, dętymi i perkusyjnymi. Programowanie obejmuje nowoczesny i tradycyjny repertuar orkiestrowy. Studenci instrumentów dętych drewnianych, dętych i perkusji zainteresowani przesłuchaniem do Merit Philharmonic muszą najpierw zostać przyjęci do Symfonia Wiatru. 

Skrzypce

MERYTORYCZNA ORKIESTRA KAMERALNA

Repertuar: 2 kontrastujące ze sobą solówki na tym samym poziomie trudności, co Koncert a-moll I część A. Vivaldiego lub wyższy. (Zachęcamy do zapamiętywania)
Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby wyświetlić plik.
Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 4 na smyczek) Studenci muszą zagrać 1 skalę durową i 1 melodyczną skalę mollową oraz arpeggio. Jednym z nich musi być skala 3 oktawowa. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)

Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)FILHARMONIKA MERYTORYCZNA

Repertuar: 2 kontrastujące ze sobą solówki na tym samym poziomie trudności co Koncert skrzypcowy a-moll, pierwsza część JS Bacha lub wyższy. (Zachęcamy do zapamiętywania)
Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby pobrać plik
Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 8 na smyczek; może zostać poproszony o zademonstrowanie uderzenia martelé, stacatto lub spicatto) Uczniowie muszą zagrać jedną 3-oktawową skalę durową i jedną 3-oktawową melodyczną skalę molową i arpeggio. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)
Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)

Altówka

MERYTORYCZNA ORKIESTRA KAMERALNA

Repertuar: 2 kontrastujące ze sobą solówki o takim samym stopniu trudności jak Koncert d-moll I część A. Vivaldiego lub wyższy. (Zachęcamy do zapamiętywania) 
Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby wyświetlić plik.
Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 4 na smyczek) Studenci muszą zagrać 1 skalę durową i 1 melodyczną skalę mollową oraz arpeggio. Jednym z nich musi być skala 3 oktawowa. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)

Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)


FILHARMONIKA MERYTORYCZNA


Repertuar: 2 kontrastujące ze sobą solówki na tym samym poziomie trudności co Koncert c-moll, pierwsza część JC Bacha lub wyższy. (Zachęcamy do zapamiętywania)
Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby pobrać plik
Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 8 na smyczek; może zostać poproszony o zademonstrowanie uderzenia martelé, stacatto lub spicatto) Uczniowie muszą zagrać jedną 3-oktawową skalę durową i jedną 3-oktawową melodyczną skalę molową i arpeggio. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)
Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)

 

Wiolonczela

MERYTORYCZNA ORKIESTRA KAMERALNA

Repertuar: 2 kontrastujące solówki na tym samym poziomie trudności co Chanson Trieste Czajkowskiego. (Zdecydowanie zalecamy zapamiętywanie)

Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby wyświetlić plik.

Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 4 na smyczek) Studenci muszą zagrać 1 skalę durową i 1 melodyczną skalę mollową oraz arpeggio. Jednym z nich musi być skala 3 oktawowa. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)

Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)


FILHARMONIKA MERYTORYCZNA

Repertuar: 2 kontrastujące solówki na tym samym poziomie trudności co Rondo z II Koncertu wiolonczelowego D-dur JB Brevala lub wyższego. (Zachęcamy do zapamiętywania)

Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 8 na smyczek; może zostać poproszony o zademonstrowanie uderzenia martelé, stacatto lub spicatto) Uczniowie muszą zagrać jedną 3-oktawową skalę durową i jedną 3-oktawową melodyczną skalę molową i arpeggio. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)

Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)

Musi być w stanie płynnie odczytać wzrokowo linię melodyczną w kluczu tenorowym

 

Kontrabas

MERIT STRING ORCHESTRA

Repertuar: 2 kontrastujące ze sobą utwory solowe lub etiudy do wyboru przez studenta. (Zachęcamy do zapamiętywania)

Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby wyświetlić plik.
Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 4 na smyczek) Studenci muszą zagrać 1 skalę durową i 1 melodyczną skalę mollową oraz arpeggio. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)

Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)FILHARMONIKA MERYTORYCZNA

Repertuar: 2 kontrastujące ze sobą utwory solowe lub etiudy do wyboru przez studenta. (Zachęcamy do zapamiętywania)
Fragmenty orkiestry: Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Waga: metronom ♩=60 (oddzielny i niewyraźny do 8 na smyczek; może zostać poproszony o zademonstrowanie uderzenia matelé, stacatto lub spicatto). Studenci muszą zagrać 1 skalę durową i 1 skalę melodyczną molową oraz arpeggio. (Skale i arpeggia muszą być zapamiętane)

Czytanie wzrokowe: (dostarczone na przesłuchaniu)

 

Zespół

KAPELA KONCERTOWA – The Concert Band to podstawowy zespół Konserwatorium. Uczy się w nim do 80 uczniów klas 6–8, zajmujących się instrumentami dętymi, instrumentami dętymi i perkusją.

ZESPÓŁ SYMFONICZNY – The Symphonic Band to zaawansowana grupa dęta. W jej skład wchodzi maksymalnie 80 uczniów klas dętych, dętych i perkusyjnych, którzy uczęszczają zazwyczaj do klas 8–10. Programowanie obejmuje wymagający repertuar szkoły średniej.

SYMFONIA DATOWA – The Wind Symphony to jeden z czołowych zespołów Merit. Wind Symphony zapewnia rygorystyczne doświadczenie utalentowanym i zmotywowanym młodym muzykom, reprezentującym jednych z najlepszych grających na instrumentach dętych w kraju. W jej skład wchodzi maksymalnie 80 uczniów klas 10–12, zajmujących się instrumentami dętymi, blaszanymi i perkusyjnymi. Programowanie obejmuje repertuar nowoczesny i tradycyjny, a także nowe zamówienia. Próby Symfonii Wiatrowej odbywają się w każdą sobotę i każdy wtorkowy wieczór. Studenci instrumentów dętych drewnianych, dętych blaszanych i perkusji zainteresowani przesłuchaniem do konkursu im Zasłużona Filharmonia musi najpierw zostać przyjęty do Symfonii Dętej. 

Przesłuchanie zespołu Wymagania: Przesłuchania wszystkich zespołów będzie składać się z dwa kontrastujące fragmenty, waga/zasadyi czytanie a vista część

flet prosty

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 

 • Wymagane etiudy: Normalny, wymiary 5-20, 38-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 1-8, 12-20
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 główne skale wybrany przez panel przesłuchań, jedna wybrana przez siebie skala, skala chromatyczna 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 

 • Wymagane etiudy: II Apartament w F – 1 marca, odbiór do JDC w porządku; 3. Pieśń Kowala, odbiór do Ckoniec
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 gamy durowe wybrane przez komisję przesłuchań, jedna wybrana przez siebie skala
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA


Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie.

 

 • Wymagane etiudy: Vivace f-moll; Andante cantabile w tonacji C#-moll
 • Waga: Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej)
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)
 • *Filharmonia Zasługi Fragment: Preludium do Popołudnia Fauna Fragment dostępny tutaj.

Dostępne są materiały do przesłuchań Tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

 

Obój

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane etiudy: Normalny, wymiary 5-19, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 12-29
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane etiudy: Apartament drugi w F – 1 marca, odbiór do JDC w porządku; 2. Piosenka bez słów, A – koniec 
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA


Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie.

 • Wymagane etiudy: Etiuda #14 – Scherzo; Etiuda #29 – Andante amabile
 • Waga: Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej)
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)
 • *Tylko w przypadku przesłuchań w Merit Philharmonic: „II. Andantino w modo di canzone” Fragment dostępny tutaj.

Materiały do audycji dostępne są tutaj.  *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

Klarnet

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane etiudy: 
  • Etiudy klarnetowe
   • Klarnet 1 – Normalny, wymiary 5-20, 38-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 9-24
   • Klarnet 2 – Normalny, miary 5-19, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 12-29 
  • Etiudy na klarnet basowy: Normalny, miary 5–37 (bez powtórzeń), 55–66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 13-29  
 • Waga:
  • Skale klarnetowe: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez panel przesłuchujący, jedna skala wybrana przez siebie (patrz arkusz skali poniżej)
  • Skale klarnetu basowego: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do przesłuchania klarnetu są dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchania klarnetu basowego są dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane Etiudy
  • Etiudy klarnetowe: Apartament drugi w F – 1 marca, środek 2, HDC w porządku; 2. Piosenka Bez Słowa , Solo A3. Pieśń kowala, C – koniec
  • Etiudy na klarnet basowy: Normalny, wymiary 5–37 (bez powtórzeń), 55–66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 13-29
 • Waga
  • Skale klarnetowe: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
  • Skale klarnetu basowego: 4 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchań, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do przesłuchania klarnetu są dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchania klarnetu basowego są dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie.

  • Wymagane Etiudy
   • Etiudy klarnetowe: Etiuda #17 Adagio cantabile; Etiuda #18 - Allegro życie 
   • Etiudy na klarnet basowy: Etiuda #9 –Allegro non troppo: Etiuda #15 – Allegro
  • Waga
   • Skale klarnetowe: Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej)
   • Skale klarnetu basowego: Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej)
  • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)
  • *Tylko w przypadku przesłuchań w Merit Philharmonic: „III. I pini del GianicoloFragment dostępny tutaj.

Materiały do przesłuchania klarnetu są dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchań na alt, bas i kontra klarnet dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą. 

Fagot

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane etiudy: Normalny, wymiary 5-19, 22-54 (bez powtórzeń); (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 13-29
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane etiudy: Drugi apartament w F – 1. marca, odbiór do J – DC w porządku; 3. Pieśń kowala, C - koniec 
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie.

 • Wymagane etiudy: Etiuda #15 Lento; Etiuda #29 – Allegro z fuoco 
 • Waga: Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej)
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)
 • *Tylko w przypadku przesłuchań w Merit Philharmonic: Wesele Figara Fragment dostępny tutaj.

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

Saksofon

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane Etiudy
  • Etiudy na saksofon altowy: Normalny, mierzy 5-20, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 512, 21-29
  • Etiudy na saksofon tenorowy: Normalny, miary 519, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 9-16, 25-29 
  • Etiudy na saksofon barytonowy: Normalny, wymiary 5-19, 22-54 (bez powtórzeń); (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 5-20 
 • Waga
  • Skale saksofonu altowego: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
  • Skale saksofonu tenorowego: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
  • Skale saksofonu barytonowego: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do przesłuchań na saksofonie altowym dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchań na saksofonie tenorowym dostępne są tutaj. *Zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne, uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór

Materiały do przesłuchań na saksofon barytonowy dostępne są tutaj. *Zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne, uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.

 • Wymagane Etiudy
  • Etiudy na saksofon altowy: Drugi apartament w F – 3. Pieśń kowala, odbiór do C – koniec; 4. Fantazja na temat „Dargasona', początek – B 
  • Etiudy na saksofon tenorowy: Drugi apartament w F – 1. marzec, H – DC w porządku;3. Pieśń kowala, odbiór do C – koniec
  • Etiudy na saksofon barytonowy: II Suita w F – 3. Pieśń kowala, C – koniec; 4. Fantazja na temat „Dargasona', odbiór do E 
 • Waga
  • Skale saksofonu altowego: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
  • Skale saksofonu tenorowego: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
  • Skale saksofonu barytonowego: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do przesłuchań na saksofonie altowym dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchań na saksofonie tenorowym dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchań na saksofon barytonowy dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie.

 • Wymagane etiudy: Etiuda #2Largo cantabile; Etiuda #6 - Allegro
 • Waga: Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej)
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu)

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Klakson

KAPELA KONCERTOWA  

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.
  

 • Wymagane etiudy: Normalny, miary 5-19, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 8-20, 25-29
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY  

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: Apartament drugi w F – 1 marca, początek – cztery takty po C; 3. Pieśń kowala, odbiór do Ckoniec
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA  

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie. 

 • Wymagane etiudy: Adagio F-dur; Etiuda #73 – Tempo quasi Polonez
 • Waga:Arkusz skali ILMEA (patrz poniżej) 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 
 • Tylko na przesłuchanie Merit Philharmonic: Szostakowicz Symfonia nr 5, 1ul ruch Fragment dostępny tutaj. 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

Zasłużona Filharmonia  *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

Trąbka

KAPELA KONCERTOWA  

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: 
  • Trąbka 1 – Normalny, wymiary 5-20, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 8-20, 25-29
  • Trąbka 2Normalny, wymiary 5-20, 39-66; (Ryzyko) Wszystko dla snu, miara 13-29
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY  

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. 
 

 • Wymagane etiudy:Apartament drugi w F – 1 marca, Początek – B; 3. Pieśń kowala, SoloF
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA  

 

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie. 

 

 • Wymagane etiudy: Etiuda #12Allegro umiarkowane; Fantazja Genialny #3 – „Motyw” Andantino 
 • Waga:ILMEA arkusz skali (patrz poniżej) 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 
 • *Tylko na przesłuchanie Merit Philharmonic: Uwertura do TannhAużytkownik Fragment dostępny tutaj.

Materiały do audycji dostępne są tutaj.  *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

Puzon

KAPELA KONCERTOWA  

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: Normalny, miary 5-19, 22-54 (bez powtórzeń); (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 8-20, 25-29
 • WagaŁącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY  

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Wymagany

 • Wymagane etiudy: 
  • Etiudy puzonowe: Apartament drugi w F – 1 marca, PoczątekB; 3. Pieśń kowala, PoczątekB 
  • Etiudy na puzon basowy: 3. Pieśń kowala, C – koniec; 4. Fantazja na temat „Dargasona', Fja środki po E sześć środki przed G
 • Waga:
  • Puzon: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie 
  • Etiudy na puzon basowy: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do przesłuchania puzonu są dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Materiały do przesłuchań puzonu basowego dostępne tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA 
 

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie. 

  • Wymagane etiudy:  Etiuda w Gb Główny – Adagio cantabile; Etiuda h-moll – Moderato
  • Waga:ILMEA arkusz skali (patrz poniżej) 
  • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 
  • *Tylko na przesłuchanie Merit Philharmonic:

Materiały do przesłuchania puzonu są dostępne tutaj.  *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

eufonium

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: Normalny, miary 5-19, 22-54 (bez powtórzeń); (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 8-20, 25-29 
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY  

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: Suita II w F – 1 marca, początek – B, Solo – G; 3. Pieśń kowala, pięć taktów po Bkoniec 
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie. 

 • Wymagane etiudy: Etiuda #12Allegro moderato; Fantazja Brilliante #3 – „Motyw” Andantino 
 • Waga:ILMEA arkusz skali (patrz poniżej) 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj*Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

Tuba

KAPELA KONCERTOWA  

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: Normalny, wymiary 5-19, 22-54 (bez powtórzeń); (Ryzyko) Wszystko dla snu, mierzy 8-24 
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj.*Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY  

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole.  

 • Wymagane etiudy: Apartament drugi w F – 1 marca, Początek - B; 3. Pieśń kowala, Początek – A 
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie
  •  
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

SYMFONIA DATOWA  

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie. 

 • Wymagane etiudy: Etiuda #30 – Moderato pesante; Etiuda #38 – Andante con moto 
 • Waga:ILMEA arkusz skali (patrz poniżej) 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 
 • *Tylko na przesłuchanie Merit Philharmonic: Fontanny Rzymu Fragment dostępny tutaj.

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

Perkusja

KAPELA KONCERTOWA

Wszyscy obecni studenci zespołu koncertowego MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. 

 • Wymagane etiudy:
  • Werbel: Normalna, środki 5-19, 22-37
  • Dzwony: Normalna, środki 5-19, 30-53 (bez powtórzeń); (Ryzyko) Wszystko dla snu, środki 17-29 
 • Waga: Łącznie cztery skale: 2 skale durowe wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie, skala chromatyczna
 • Zasady:  
   • Buzz Roll 3 sposoby: tylko dynamiczny forte, tylko dynamiczny fortepian, fortepian do forte, a następnie z powrotem do fortepianu 
   • paradiddle (graj jako szesnastki, minimalne tempo ćwiartki = 90 uderzeń na minutę) 
   • Flam Tap (od wolnego do szybkiego) (graj jako szesnastki, minimalne najszybsze tempo ćwiartki = 60 uderzeń na minutę) 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj. *Uczniowie mogą również zagrać krótki, przygotowany utwór zamiast opublikowanego fragmentu, który prezentuje podobny zakres i umiejętności techniczne. 

 

ZESPÓŁ SYMFONICZNY 

Wszyscy obecni studenci Symphonic Band MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. 

 • Etiuda werbla: Apartament drugi w F – 1 marca, Początek - B; 3. Pieśń kowala, Początek – A
 • Etiuda młotkowa: Encanto M. 41-55
 • Waga: Łącznie pięć skal: 4 skale główne wybrane przez komisję przesłuchującą, jedna skala wybrana samodzielnie 
 • Zasady:  
  • Buzz Roll 3 sposoby: tylko dynamiczny forte, tylko dynamiczny fortepian, fortepian do forte, a następnie z powrotem do fortepianu  
  • Rolka podwójnego uderzenia 3 sposoby: tylko dynamiczny forte, tylko dynamiczny fortepian. fortepian do forte, a następnie z powrotem do fortepianu
  • paradiddle (graj jako szesnastki, minimalne tempo ćwiartki = 90 uderzeń na minutę) 
  • Flam Tap (od wolnego do szybkiego) (graj jako szesnastki, minimalne najszybsze tempo ćwiartki = 60 uderzeń na minutę) 
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 

Materiały do audycji dostępne są tutaj.  

 

SYMFONIA DATOWA 

Wszyscy obecni studenci Wind Symphony MUSZĄ ponownie przejść przesłuchanie, aby zachować swoje miejsce w tym zespole. Studenci, którzy chcą być również brani pod uwagę w Merit Philharmonic, powinni zaznaczyć to w formularzu zapisu na przesłuchanie. 

 • Etiuda: Etiuda #6 (sidła)Largo ekspresowo; Etiuda #7 (drewniany młotek) - Allegro 
 • Waga: do ustalenia
 • Zasady:  
 • zwiedzanie: (dostarczone na przesłuchaniu) 
 • *Tylko w przypadku przesłuchań w Merit Philharmonic: Beethoven – IX Symfonia Fragment dostępny tutaj.

Materiały do audycji dostępne są tutaj.

Zasłużona Filharmonia *Studenci Symfonii Dętej mogą także grać w Orkiestrze Filharmonii Merit. Jeśli jesteś zainteresowany grą z Merit Philharmonic, przygotuj się do zagrania fragmentu orkiestrowego wraz z przesłuchaniem do Symfonii Dętej. Aby wziąć udział w Merit Philharmonic, musisz grać z Symfonią Dętą.

Jazz (wersja instrumentalna)

Studenci Wydziału Jazzowego Merit uczestniczą w kompleksowym, całodniowym programie obejmującym teorię/improwizację, próbę big bandu (Concert Jazz Ensemble lub Merit Jazz Ensemble), próbę combo, cotygodniową godzinę recitalu i przedmioty do wyboru. Studenci jazzu chodzą zazwyczaj do klas 8–12 i mają kilkuletnie doświadczenie w grze. Studenci wydziału jazzowego Merit mają okazję występować w wielu miejscach w całym Chicago, w tym w słynnej Chicago Jazz Showcase.

KONCERT ZESPOŁU JAZZOWEGO – Concert Jazz Ensemble to zespół na poziomie średniozaawansowanym, przeznaczony dla studentów Konserwatorium, posiadający podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie stylów wykonania jazzowego i improwizacji. Składa się z saksofonu, trąbki, puzonu i sekcji rytmicznej (fortepian, gitara, bas, zestaw perkusyjny i wibrafon). Ten zespół jest zalecany dla uczniów, którzy są na ogół w klasach od 8 do 10 i mają od roku do dwóch lat doświadczenia w zespole jazzowym.  *Studenci konserwatorium, którzy nie specjalizują się w jazzoznawstwie, mogą kwalifikować się do udziału w tym zespole do czasu zakończenia jesiennego przesłuchania.

ZASŁUGA JAZZ ENSEMBLE – Merit Jazz Ensemble, będący najbardziej zaawansowanym big bandem na wydziale jazzoznawstwa, składa się z najbardziej doświadczonych studentów jazzistyki Konserwatorium, a także studentów wyższych studiów zespołowych z dużym doświadczeniem w wykonawstwie jazzowym i improwizacji. Składa się z saksofonu, trąbki, puzonu i sekcji rytmicznej (fortepian, gitara, bas, zestaw perkusyjny i wibrafon). Zespół ten jest zalecany uczniom, którzy uczęszczają do klas od 10 do 12 i mają od dwóch do czterech lat doświadczenia w zespole jazzowym. *Studenci konserwatorium, którzy nie specjalizują się w studiach jazzowych, mogą kwalifikować się do udziału w tym zespole do czasu ukończenia.

Wymagania dotyczące przesłuchania jazzowego: Wszystkie przesłuchania jazzowe będą się składać z dwóch list przebojów jazzowych (melodia i improwizacja) oraz dwóch waga 

saksofon jazzowy

Waga:

 • Saksofon altowy/bari: F-dur i Gb-dur, 2 oktawy, w ósemkach przy ♩ = 70
 • Saksofon tenorowy: C-dur i Db-dur, 2 oktawy, w ósemkach przy ♩ = 70


Repertuar:

Saksofoniści powinni być przygotowani do zagrania melodii i improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

Trąbka jazzowa

Waga:D-dur i F-dur, 1 oktawa, w ósemkach przy ♩ = 70

Repertuar:
Trębacze powinni być przygotowani do zagrania melodii i improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

puzon jazzowy

Waga:Eb-dur i G-dur, 1 oktawa, w ósemkach przy ♩ = 70

Repertuar:

Puzoniści powinni być przygotowani do zagrania melodii i improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

gitara jazzowa

Waga:A-dur i Eb-dur, 2 oktawy, w ósemkach przy ♩ = 70

Repertuar:

Gitarzyści powinni być przygotowani do zagrania melodii, kompozycji i zagrania improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

fortepian jazzowy

Waga:D-dur i Bb-dur, ręce 2 oktawy razem, w ósemkach przy ♩ = 70

Repertuar:

Pianiści powinni być przygotowani do zagrania melodii, kompozycji i zagrania improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

Bas jazzowy

Waga:F-dur i Bb-dur, 2 oktawy, w ósemkach przy ♩ = 60

Repertuar:

Basiści powinni być przygotowani do zagrania melodii, chodzącej linii basu i improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

Jazzowy zestaw perkusyjny

Styl: Proszę zademonstrować 16 taktów rytmu Bossa Nova (w metrum 4/4) przy ♩= 130

 

Repertuar:

Perkusiści powinni być przygotowani na grę na czas, improwizowane solówki i wymianę czwórek na każdą z następujących melodii: „Brzęczący” (12-Bar Blues w Bb) i "Kocham cię" (w F).

Wibrafon jazzowy

Waga:Ab-dur i D-dur, 2 oktawy, w ósemkach przy ♩ = 70


Repertuar:

Wibrafoniści powinni być przygotowani do zagrania melodii, kompozycji i zagrania improwizowanego solo dla każdej z następujących melodii: Buzzy (12-Bar Blues w Bb) i Kocham cię (w F).

Fortepian

Miejsca w programie fortepianowym Konserwatorium Merit są ograniczone i bardzo poszukiwane. Studenci uczestniczą w różnorodnych zajęciach, w tym w duetach fortepianowych, teorii muzyki, cotygodniowych recitalach i zajęciach studyjnych. Od najlepszych pianistów może być również wymagane uczestnictwo w zespołach kameralnych. Ponieważ miejsca w programie fortepianowym Konserwatorium są tak konkurencyjne, pianiści muszą co roku ponownie przystępować do przesłuchań.

Pianiści zainteresowani przesłuchaniem do Merit's Conservatory mogą przygotować wymagania z kategorii A lub kategorii B poniżej. Wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do Twojego obecnego poziomu umiejętności. Wszyscy pianiści biorący udział w przesłuchaniach powinni przygotować:

 1. Utwory solowe z sugerowanej listy repertuarowej poniżej
 2. Odpowiednie skale wymienione poniżej dla wybranej kategorii
 3. Duet fortepianowy