Kaitlin Foley

Wydział: Głos

Biografia:

Kaitlin Foley jest niezależną performerką i edukatorką w rejonie Chicagoland. Czuje się jak w domu ucząc i dyrygując śpiewakami na różnych poziomach iw różnych grupach wiekowych, współpracując z chórami kolegialnymi, śpiewakami dla dorosłych, chórami emerytów oraz śpiewakami ze szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych. Z radością dyryguje i dyryguje na North Park University, Merit School of Music, People's Music School, Niles West High School oraz z zorientowanym na służbę emerytowanym chórem Women of Note.

Ukończyła studia licencjackie z edukacji muzycznej na University of Missouri, po czym przeniosła się do Chicago, aby uzyskać tytuł MM w dziedzinie Voice Performance na DePaul University. Pracowała jako Artist in Residence w Rockefeller Memorial Chapel na Uniwersytecie w Chicago, gdzie założyła Rockefeller Children's Choir. Poprzez różne programy wymiany kulturalnej, w tym Village Harmony i SongRoots, studiowała niezachodnie tradycje wokalne na Korsyce, w Republice Gruzji, na Kubie i w Appalachach. Pracowała jako klinicysta w całych Stanach Zjednoczonych i Kolumbii Brytyjskiej.

Pani Foley jest członkiem-założycielem zespołu teatru wokalnego, który nagina gatunki Artemizja, dla których również komponuje i aranżujeJest również stałą solistką i performerką z Haymarket Opera, Grant Park Chorus i Third Coast Baroque.